نرم افزارهاي مورد نياز - نرم افزارهاي آموزشي داتيس

نرم افزارهاي مورد نياز


دانلود نرم افزارهاي مورد نياز:
 
IDM دانلود Internet Download Manager
Chrome دانلود Google Chrome
Firefox دانلود Mozilla Firefox
Winrar دانلود Winrar
FlashPlayer دانلود Flash Player
Adobe Reader دانلود Adobe Reader

Mp4 Codec دانلود Mp4 Codec