نرم افزارهاي مورد نياز | گروه آموزشي داتيس

نرم افزارهاي مورد نياز


دانلود نرم افزارهاي مورد نياز:
 
IDM دانلود Internet Download Manager
Chrome دانلود Google Chrome
Firefox دانلود Mozilla Firefox
Winrar دانلود Winrar
FlashPlayer دانلود Flash Player
Adobe Reader دانلود Adobe Reader
VLC Player دانلود VLC Player

Mp4 Codec دانلود Mp4 Codec