رهگيري مرسولات پستي | گروه آموزشي داتيس


كاربر گرامي به منظور رهگيري مرسوله پستي خود مراحل ذيل را انجام دهيد:

1. ابتدا از طريق كليك بر روي اين دكمه Datissoftware وارد سايت رهگيري سفارشات و مرسولات پستي شويد.

2. در كادر موجود شناسه سفارش خود را (به عنوان مثال: 107723-822001-010602-22) وارد كرده و بر روي دكمه رهگيري كليك نماييد.

3. باركد پستي را يادداشت كرده و با كليك بر روي اين دكمه Datissoftware وارد سامانه رهگيري مرسولات اداره پست شويد.

4. با وارد كردن باركد پستي كه از مرحله قبل ياداداشت كرديد مي توانيد تمام جزئيات مرسوله خود را مشاهده و رديابي نماييد.