آموزش اتوكد 2015(دوبعدي و سه بعدي) - AutoCAD 2015-2D & 3D

وضعیت موجودی: توقف تولید
7 رای
برند: داتيس - مهرگان
قیمت قبلی: 25,000 تومان
قیمت: 20,000 تومان

اتوکد معروف ترین و پرکاربرد ترین نرم افزار درزمینه نقشه کشی، معماری، و طراحی صنعتی است.این نرم افزار برای تمامی رشته های مهندسی و طراحی پروژه های مختلف اعم از طراحی های صنایع خودرو، هواپیمایی، صنایع نظامی و بناهای عظیم معماری و ساختمانی به کار میرود.

آموزش اتوكد 2015(دوبعدي و سه بعدي) - AutoCAD 2015-2D & 3D

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

مطالب اتوکد دو بعدی:
فصل اول : مفاهیم اولیه اتوکد و نقشه برداری
تاریخچه تهیه نقشه و آشنایی با نقشه های مختلف ساختمانی
آشنایی باشاخه های مختلف نقشه برداری
اصول کلی نقشه کشی (1)
اصول کلی نقشه کشی (2)
آشنایی با شرکت اتودسک و نرم افزار اتوکد
ویژگیهای اتوکد چیست ؟
ارتباط اتوکد با نقشه کشی صنعتی
ارتباط اتوکد با برق و الکترونیک
نقشه کشی برق ساختمان (1)
نقشه کشی برق ساختمان (2)
نقشه کشی برق ساختمان (3)
ارتباط اتوکد با لوله کشی
اتوکد در موبایل
ویژگیهای نرم افزار AutoCAD 2015
 
فصل دوم : آشنایی با AutoCAD 2015
اتوکد چیست ؟
آشنایی با محیط AutoCAD  (1)
آشنایی با محیط AutoCAD (2)
آشنایی با محیط AutoCAD (3)
انواع روش های اجرای دستورات
آشنایی با پنجره Commands
تغییر فضای برنامه از دوبعدی به سه بعدی و آشنایی با نوار منوها
آشنایی با تایپ کردن دستورات
شخصی سازی در AutoCAD
آشنایی با سربرگ های فایل
 
فصل سوم : شروع کار با AutoCAD 2015
ایجاد یک فایل ترسیمی
بازکردن یک فایل موجود
باز کردن فقط بخشی از یک ترسیم
معرفی کامل نوار ابزار AutoCAD
ذخیره کردن فایل جاری و مدیریت چند فایل
تنظیم ذخیره خودکار و ذخیره یک فایل پشتیبان و افزودن اطلاعات به ترسیم
آشنایی با مکان نما
آشنایی با منوهای میانبر
سیستم مختصات کاربر
کنترل USC
انواع واحد های اندازه گیری ، تنظیم واحد ترسیم و تنظیم معیار و جهت اندازه گیری زاویه ای
مقیاس و محدوده ترسیم
آشنایی با مختصات  
 
فصل چهارم : مفاهیم بنیادی در اتوکد
آشنایی با نوار ابزار استاندارد در اتوکد
آشنایی با منوی Window
آشنایی با مختصات قائم مطلق،قائم نسبی،قطبی مطلق و قطبی نسبی
روش های ورود مستقیم مختصات
دستگاه مختصات
مدیریت نماها
تنظیمات دید دوبعدی و خاموش کردن دید پرسپکتیو
تغییر نماد دستگاه مختصات
روش های انتخاب موضوعات (1)
روش های انتخاب موضوعات (2)
انتخاب ضمنی موضوعات مشابه و مضوعات رویهم افتاده
سفارشی نمودن فرایند انتخاب اشیا
علامت گذاری ترسیمات
 
فصل پنجم : ترسیمات دو بعدی ترسیم اشکال هندسی
دستور Point
دستور Line
دستور Circle
دستور Arc
دستور Donut
دستور Region
دستور Ellipse
 
فصل ششم : ترسیمات دو بعدی ترسیم اجسام ساده و مرکب
دستور Rectangle
دستور Xline
دستور Ray
دستور Revision Cloud
دستور PLine
دستور Polygon
دستور Boundary
دستور Spline
دستور Sketch
دستور Solid و Mline

فصل هفتم : ابزار های کمک ترسیمی
آشنایی با دستورات Ortho  و Grid
ابزار Polar Tracking
ابزار Object Snap (1)
ابزار Object Snap (2)
ابزار Object Snap (3)
ابزار Object Snap Tracking
دستور OSnap (سربرگ Snap and Grid)
دستور OSnap (سربرگ های Polar Tracking  و Object Snap )
دستور OSnap (سربرگ های 3D Object Snap ،Dynamic Input و Quick Propertise)
دستور OSnap ( سربرگ selection Cycling )
دستور Group
 
فصل هشتم : دستورات ویرایش دوبعدی
دستورات Trim ،Break  و Break at Point
دستورات Erase و Oops
دستورات Undo ،Redo و MRedo
دستورات Copy ،Array و Offset
دستورات Extend و Explode
دستورات Move و Rotate
دستورات Stretch و Lengthen
دستورات Mirror و Scale
دستورات Fillet و Chamfer
دستورات PEdit و Reverse
دستوراتSpline Edit
ابزار Quick Properties و دستور Properties
ویرایش موضوعات با استفاده از نقاط گیره
دستورات join ،Change ،Redraw وRegen

فصل نهم : کنترل صفحه تصویر و هاشورزنی
تغییر بزرگنمایی ظاهری ترسیمات
تغییر موقعیت ظاهری ترسیمات
آشنایی با نوار ناوبری
آشنایی با دستور View  
هاشور زدن سطح
 آشنایی با کادر محاوره ای Boundary Hatch
آشنایی با Gradient
ویرایش هاشور ها
آشنایی با دستور Wipeout  
 
فصل دهم : ویژگی های اجسام و مدیریت لایه ها
دستور  Color
دستور LineType
LWeight
آشنایی با لایه ها
ایجاد لایه ها
تغییر خصوصیت لایه ها
آشنایی با کادر Layer properties manager
تغییر لایه موضوعات
مطابقت دادن ویژگی ها بوسیله دستور Match prop
انتخاب موضوعات بوسیله ویژگی های آنها
 
فصل یازدهم: قید گذاری موضوعات
قیدگذاری هندسی
آشنایی با تنظیمات قیود هندسی
آشنایی با دستور AutoConstrain
آشنایی با نوار قیود هندسی
آشنایی با قیدگذاری ابعادی (1)
آشنایی با قیدگذاری ابعادی (2)
آشنایی با دستورات مخفی سازی ، حذف و پارامتر های قیود
 
فصل دوازدهم: متن و ویرایش متن
ایجاد متن تک خطی
ایجاد متن چند خطی
آشنایی با رفع غلط املایی
تنظیمات سبک متن
درج علائم خاص و درج پاراگراف
متغیر سیستمی Texted
ویرایشگر متن اتوکد (1)
ویرایشگر متن اتوکد (2)
ویرایشگر متن اتوکد (3)
ویرایش متون ، تغییر ابعاد نوشته ها و تغییر نقطه درج
جستجو و تغییر کلمات در متن
 
فصل سیزدهم : اندازه گذاری
اندازه گذاری سریع
تنظیمات اندازه گذاری موضوعات ترسیمی (1)
تنظیمات اندازه گذاری موضوعات ترسیمی (2)
تنظیمات اندازه گذاری موضوعات ترسیمی (3)
محاسبه فاصله افقی و عمودی
اندازه گذاری خطوط مورب،اندازه گذاری زوایا ،کمان و دایره
دستور  Dimarc، Dim Radius و Dim diameter
دستور Dimjogged ، Dimordinate  و Distance
آشنایی با دستورات Break ، Quick dimension و Dim Continue
آشنایی با دستور DimBaseline ،Inspect  و Jogline
آشنایی با دستور Tolerance
آشنایی با دستور Qleader
دستور Dimcenter ،Dim Edit و بروز رسانی اندازه گذاری ها
 
فصل چهاردهم: مباحث تکمیلی در اتوکد
آشنایی با ساختن Block
آشنایی با ساختن WBlock
درج Block  و Wblock ساخته شده
ویرایش بلوک های درج شده
تجزیه ، حذف و تغیر نام بلوک
درج بلوک بصورت سطری ستونی و ایجاد یک فایل ترسیمی از یک بلوک
دستور Export وImport
تبدیل فرمت DWG به فرمت pdf
آشنایی با دستور Attach
ویرایش تصاویر درج شده و کم کردن حجم فایل های ترسیمی
آشنایی با دستور leader
آشنایی با دستور Multileader
آشنایی با دستور ID Point، ID و Measurgeoms
آشنایی با دستور Dist ، List ،Properties  و Massprop

فصل پانزدهم : آشنایی باAutodesk 360 & BIM 360
شروع کار با Autodesk 360
آشنایی با  Autodesk 360 بر روی موبایل
آشنایی با وب سایت Autodesk Exchange
عناوین جدید در  360 Glue Autodesk  BIM
آشنایی با 360 Glue Autodesk  BIM  (استفاده از موبایل)
آشنایی با Autodesk BIM 360 Glue (تبادل اطلاعات)
آشنایی با Design Feed

فصل شانزدهم : عناوین جدید و توسعه یافته درAutoCAD 2015
آشنایی با کاربرد های جدید نرم افزار
رابط کاربری توسعه یافته
طراحی دوبعدی
توسعه Drafting
ویرایشگرمتنMTEXT توسعه یافته
آشنایی با New Tab
گرافیک بهبودیافته
همکاری متقابل در اتوکد 2015
تبدیل محیط اتوکد 2015 به حالت کلاسیک

مطالب اتوکد سه بعدی:
فصل اول : مفاهیم و اصول نقشه برداری سه بعدی
طراحی مدل سه بعدی ، مدل سازی سه بعدی
چرا مدل سازی کامپیوتری ؟
کاربرد مدلسازی، شبیه سازی و بازسازی سه بعدی کامپیوتری در پروژه های معماری و عمرانی
چرا پانوراما ؟
چرا VRML ؟
مراحل شش گانه مدل سازی سه بعدی کامپیوتری
مدل سازی سه بعدی
بررسی عملکردی نرم افزارها در بحث مدل سازی و مقایسه آنها
نورپردازی
نورپردازی در حوزه زیبایی شناسی
بکارگیری رنگ
چگونه سه بعدی می بینیم ؟
رندر چیست ؟
 
فصل دوم :دستورات سه بعدی صفحه تصویر (1)
شروع کار با محیط سه بعدی
سیستم مختصات سه بعدی
آشنایی با View Cube
دستور 3dorbit
استفاده از دستورات Camera وPlan
استفاده از دستورات 3DForbit و3DCorbit
دستور 3Dwalk
تغییر نقطه دید سه بعدی
آشنایی با دریچه های دید در محیط سه بعدی
استفاده از سبک های نمایش سه بعدی
 
فصل سوم : دستورات سه بعدی صفحه تصویر (2)
آشنایی با نوار ابزار Visual Style
مدیریت Visual Style
ساخت فایل ویدئویی
ساخت تصاویر متحرک
ایجاد نماهای پرسپکتیو
فعال و غیر فعال کردن حالت پرسپکتیو
 
فصل چهارم : ترسیم اجسام سه بعدی
آشنایی با مدل های حجمی پایه
ترسیم مکعب و گوه
ترسیم هرم ، کره و استوانه
ترسیم دونات و مخروط
دستور Poly solid
ترسیم مارپیچ
انواع مدل سازی سه بعدی
 
فصل پنجم :ایجاد مدل های حجمی از ترسیمات دو بعدی
دستورات Thicken  و Elev
دستورات Extrude و Revolve
دستور Loft
دستور Sweep
دستور Convtosurface
دستورات revsurf و Rulesurf
دو بعدی سازی از مدل های سه بعدی
 
فصل ششم :ابزار های کمک ترسیمی سه بعدی
آشنایی با متغیر OSnapZ و دستور UCSICON
حرکت دادن موضوعات در فضای سه بعدی
معکوس کردن و چرخاندن موضوعات
مقیاس گذاری موضوعات
تراز کردن موضوعات
ایجاد آرایه سه بعدی

فصل هفتم : ایجاد سطوح
ترسیم سطوح با استفاده از 3Dface ، Pface و Planesurf
ترسیم چند خطی سه بعدی و ایجاد سطوح شبکه ای
ایجاد سطوح مقید و افزودن مرز به عناصر
ایجاد سطوح ترکیبی و ایجاد سطح بر روی لبه عناصر
آشنایی با دستور Surfoffset
بریدن و امتداد دادن سطوح
ایجاد مدل صلب و Nurbs سطوح
کار با رئوس بر سطوح
آشنایی با دستورات تجزیه و تحلیل سطوح
ایجاد سطح از طریق پروفیل
 
فصل هشتم : ایجاد توری ها
ترسیم Polygon  با استفاده از دستور 3Dmesh
ترسیم مکعب و مخروط با استفاده از دستور Mesh
ترسیم استوانه و هرم با استفاده از دستور Mesh
ترسیم کره ،گوه و تورس با استفاده از دستور Mesh
تنظیمات دستور mesh
آشنایی با دستورات Meshsmooth ، Meshsmoothmore ، Meshsmoothless و Meshrefined
افزایش و کاهش سختی لبه های عناصر توری و آشنایی با پنجره تنظیمات توری ها
امتداد، تقسیم و ادغام وجوه عناصر توری
آشنایی با دستورات Meshcap ، Meshcollapse ،MeshSpin و ConvToSolid
تبدیل عناصر به سطوح سه بعدی
 
فصل نهم :ویرایش ترسیمات سه بعدی
آشنایی با دستورات ویرایش
اصلاح طول ، گرد کردن گوشه ها و پخ زدن عناصر
تجزیه و کنترل مشخصات عناصر
ترکیب ، کم کردن و اشتراک احجام سه بعدی
تصویر نمودن نقاط و پاره خط بر روی سطح عناصر سه بعدی
آشنایی با دستور SectionPlane
تنظیمات دستور SectionPlane
آشنایی با دستور LineSection ، SectionPlaneJOG و متغییر سیستمی DELOBJ
تغییر احجام با مقطع زدن و بریدن احجام سه بعدی
استخراج نمای دو بعدی از مدل های سه بعدی و درج یک نقش برروی سطوح سه بعدی
ویرایش موضوعات سه بعدی با استفاده از دستور SolidEdit (1)
ویرایش موضوعات سه بعدی با استفاده از دستور SolidEdit (2)
ویرایش صفحات Mesh
 
فصل دهم : نور
آشنایی با نور پردازی
ایجاد نور نقطه ای و نقطه ای جهت دار
ایجاد نور جهت دار و جهت دار آزاد و ایجاد نور غیر خطی ،غیر خطی آزاد و نور راه دار
گزینه های مربوط به نور ها(1)
گزینه های مربوط به نور ها(2)
مدیریت منابع نور
تنظیم نور خورشید
 
فصل یازدهم : مواد ورندر
آشنایی با مواد
ویرایش مواد(1)
ویرایش مواد(2)
تخصیص و حذف مواد به عناصر
تنظیم بافت بر روی عناصر
تنظیمات پس زمینه صحنه
آشنایی با رندر و تنظیمات اولیه رندر
تنظیمات پیشرفته رندر
رندر نمودن صحنه
آشنایی با رندر سه بعدی و متن
ذخیره نمودن صحنه به صورت تصویر
 
فصل دوازدهم :متحرک سازی
آغاز به کار متحرک سازی
متحرک سازی بوسیله تلفیق اسلاید ها
متحرک سازی به روش Motion Path
متحرک سازی با استفاده از Show Motion

فصل سیزدهم : تنظیمات کاغذ و چاپ ترسیمات سه بعدی
تنظیمات Layout
آشنایی با سبک های چاپ و تنظیمات جدول سبک چاپ
ایجاد سبک چاپ مبتنی بر رنگ
ایجاد سبک چاپ مبتنی بر نام
تنظیمات صفحه کاغذ
پیش نمایش و چاپ ترسیمات
 
فصل چهاردهم : عناوین تکمیلی در اتوکد
آشنایی با Design Center
استفاده از موضوعات OLE
آشنایی با Action Recorder
ساخت و ضمیمه کردن فایل معیار ساخت
امنیت و رفع اشکال فایل ها
آشنایی با دستورات Import/Export
آشنایی با دستورات مربوط به تصاویر
آشنایی با دستورات قالب DWF
ایجاد یک فراپیوند
آشنایی با ماشین حساب در اتوکد
 
فصل پانزدهم : عناوین جدید و توسعه یافته در اتوکد 2015
آشنایی با تغییراتUser Interface
آشنایی با 3D Orbit
آشنایی با قابلیت Geographic Location
آشنایی با مستندات پیشرفته
آشنایی با Reality Capture
Design Suite 2015آشنایی با نرم افزار

آموزش اتوكد 2015(دوبعدي و سه بعدي) - AutoCAD 2015-2D & 3D

مشخصات كلي
زمان آموزش: 35 ساعت
آموزش نصب و فعال سازي نرم افزار : دارد
مثالهاي آموزشي : به همراه فايل مثالهاي آموزش داده شده در نرم افزار آموزشي
شيوه آموزش : مالتي مديا
سطح آموزش : مقدماتي تا پيشرفته
زبان آموزش : فارسي
نرم افزارهاي مورد نياز آموزش: نرم افزار Autodesk AutoCAD 2015
خريد دانلودي
روش دريافت : اين محصول قابليت خريد دانلودي ندارد.
خريد بسته
روش دريافت : 1. ارسال با پيك | 2. ارسال با پست
تخفيف : 20%
محتويات بسته: فيلم آموزشي + فايل مثالهاي آموزشي + نرم افزار Autodesk AutoCAD 2015
تعداد DVD : DVD 3
كيفيت ويدئو : FULL HD
نحوه پرداخت : پرداخت آنلاين از طريق كارتهاي عضو شتاب
قيمت: 20,000 تومان
ارسال با پيك
روش دريافت : تحويل درب منزل از پيك
مدت زمان تحويل : محصول خريداري شده توسط الوپيك هر روز از ساعت 18 الي 21 ارسال مي گردد.(فقط شهر تهران)
ارسال با پست
روش دريافت : تحويل درب منزل از مامور پست - مرسولات همه روزه (بجز ايام تعطيل) به اداره پست تحويل مي گردد.
مدت زمان تحويل : بنا به مقصد سفارش بین 2 الي 4 روز كاري مي باشد.
مشخصات شناسنامه اي اثر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)
شماره شناسنامه اثر: 8-13394-044292
نام فارسی: آموزش اتوکد 2015 دو بعدی و سه بعدی
نام لاتین: AutoCAD 2015 2D & 3D
تاریخ صدور/تمدید: 1393/08/24
مخاطب اثر : بزرگسالان
نوع و موضوع اثر : چند رسانه ای (آموزشی) / فنی و مهندسی
تولید و مالك اثر : شرکت آموزشي آریان افزار رایان داتیس
ناشر اثر : موسسه فرهنگی پایا نرم افزارگستر مهرگان
سیستم عامل مورد نیاز: Windows 7
اصالت اثر : جهت اطمینان از اصالت اثر به سایت www.Saramad.ir مراجعه نمایید.
برند: داتيس - مهرگان
کد محصول: 107

نظرات کاربران درباره آموزش اتوكد 2015(دوبعدي و سه بعدي) - AutoCAD 2015-2D & 3D

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد آموزش اتوكد 2015(دوبعدي و سه بعدي) - AutoCAD 2015-2D & 3D نظر می دهد.

ارسال نظر درباره آموزش اتوكد 2015(دوبعدي و سه بعدي) - AutoCAD 2015-2D & 3D

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با آموزش اتوكد 2015(دوبعدي و سه بعدي) - AutoCAD 2015-2D & 3D

واحدهای اندازه گیری در اتوکد نقشه کشی با کامپیوتر نرم افزار اتوکد 2017 معماری ساختمان مدیریت متن در اتوکد مدیریت اشیا در اتوکد فایل های PDF طراحی پلان طراحی با کامپیوتر رسم کامپیوتری راه اندازی نرم افزار اتوکد 2017 راه اندازی نرم افزار اتوکد ذخیره اسناد اتوکد دستورات مدیریت لایه ها دستورات ترسیمی در اتوکد دستور ویرایشی Scale دستور ویرایشی Rotate دستور ویرایشی Rectangular Array دستور ویرایشی Polar Array دستور ویرایشی Move دستور ویرایشی Lengthen دستور ویرایشی Erase تنظیمات Snaps تصاویر PNG تصاویر JPG ترسیمات معماری ترسیم Spline ترسیم Poly Line تبدیل واحدهای اندازه گیری در اتوکد تاریخچه اتوکد پلان معماری ساختمان ایزوله نمودن اشیا اجرای پلان معماری ساختمان اتوکد 2017 اتوکد اتودسک اتوکد آموزش اتوکد tend t Ribbon PNG PDF JPG E Drawing in Computer Conte Autodesk Autocad AutoCAD دو بعدی Autocad 2017 Autocad Architectural Plan فيلم آموزشي رايگان اتوكد فيلم آموزشي اتوكد داتيس آموزش اتوكد 2015 داتيس آموزش AutoCAD 2015 دو بعدي آموزش AutoCAD 2015 سه بعدي Arc Autocad Box Chamfer Circle Color Cone Cylinder Ellipse Ellipse Arc Erase Extend Extrude Fillet Helix Limits Line Line Type Line weight Mirror Move Offset Pan Point Polar Array Poly Line Polygon Presspull Pyramid Rectangle Rectangular Array Revolve Rotate Select Object Shell Slice Solid editing Subtract Sweep Text Torus Trim Union Units Wedge ZOOM اتوکد سه بعدی امتداد دادن پیشرفته امتداد دادن حجم ایجاد پوسته ایجاد و تغییر مبدأ مختصات برش حجم پخ زدن گوشه 3 بعدی ترسیم سه بعدی تعیین نمای ترسیم در اتوکد تکرار دایره ای 3 بعدی تکرار ماتریسی 3 بعدی تهیه نما از مدل جاروب کردن حجم دادن دورانی حذف حجم دستور New دستور Open دستور option دستور Save دستور Save As دوران سه بعدی رسم Polysolid رسم استوانه رسم تیوپ رسم کره Sphere رسم گوه رسم مارپیچ رسم مخروط رسم مکعب رسم هرم فعال کردن فضای 3 بعدی اتوکد قرینه سازی سه بعدی گرد کردن گوشه 3 بعدی نحوه نمایش مدل سه بعدی نرم افزار اتوکد نماگیری نوار ابزار ویرایش سه بعدی یکپارچه سازی