آموزش اس كيو ال سرور 2014 - SQL Server 2014

وضعیت موجودی: موجود
8 رای
برند: داتيس - مهرگان

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.

فايل راهنماي دانلود محصــول به فرمت PDF مي باشد كه پس از پرداخت آنلاين، لينك دانلود آن به نشاني ايميل شما ارسال مي گردد. همچنين لينك مربوطه در حساب كاربري شما ذخيره و قابل دسترس مي باشد. (حجم فایل: 706 KB)

قیمت قبلی: 35,000 تومان
قیمت: 21,000 تومان

SQL Server یک نرم‌افزار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده می‌شود. نسخه 2014 این نرم افزار سازگاری بیشتری با فناوری کلود پیدا کرده و از امکانات بیشتری برای بازیابی مطالب و داده ها برخوردار است.

آموزش اس كيو ال سرور 2014 - SQL Server 2014


نرم افزارهاي مورد نياز آموزش
1. نرم افزار SQL Server 2014 دانلود نرم افزارهاي مورد نياز آموزش

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول: آشنایی با سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS)
1) امکانات مورد نیاز برای نصب SQL Server و بررسی استراتژی های مهاجرت به آن
2) نگاهی کوتاه بر اشیای پایگاه داده
3) بررسی انواع بانک های اطلاعاتی
4) تعاریف اولیه ثبت تراکنش ، جداول، شاخصها، تریگر و قیود
5) تعاریف اولیه FileGroup، دیاگرام،View،روال، توابع، امنیت ، قوانین و پیش فرضها
6) انواع داده تعریف شده توسط کاربر و Sql Server
7) نوع داده Geography
8) نوع داده Geometry
9) انواع داده DateTime2، DATETIMEOFFSET، TIME،DATE، HierarchyID
10) آشنای با داده های Null، شناسه های SQL برای اشیا و قواعد نام گذاری
11) مروری بر سیستم های پایگاه داده و نرمال سازی

فصل دوم: آشنایی با SQL Server Management Studio
1- آشنایی با ServerType و ServerName در پنجره Connect to Server
2- انواع تعیین هویت و ساختن Connection
3- آشنایی با محیط Query Window
4- دریافت نتایج به صورت متنی، جدولی و گرافیکی
5- آشنایی با DB combobox و پنجره Object Explorer
6- افزودن (Attach) و حذف (Dettach) کردن دیتابیس ها در SQL Server

فصل سوم: ایجاد و تغییر جداول
1) نام اشیا و الگو در SQLServer
2) الگوی پیش فرض dbo، نام بانک اطلاعاتی و نام سرور
3) طرز ایجاد یک بانک اطلاعاتی با استفاده از کد
4) ایجاد بانک اطلاعاتی Accounting با استفاده از کد
5) طریقه ایجاد جدول با استفاده از کد
6) ایجاد جدول Customers با استفاده از کد
7) دستور alter Database
8) دستور alter table
9) آشنایی با دستور drop
10) ایجاد بانک اطلاعاتی از طریق GUI
11) ایجاد جدول از طریق GUI

فصل چهارم:آشنایی با قیود
1)آشنایی با مفهوم قید
2) بررسی انواع قیود و چگونگی نام گذاری قید
3)بررسی قیود PrimaryKey
4)بررسی قیود foreign Key
5) ایجاد یک جدول خود ارجاع
6) بررسی اعمال پشت سرهم
7)بررسی اعمال دیگر cascade و چگونگی دو جهته بودن کلید خارجی
8) بررسی قیود Unique
9) بررسی قیود check و Default
10) نحوه غیر فعال کردن قیود و بررسی گزینه With No Check
11) بررسی Rules و Defaults، هم خانواده های قیود
12)ایجاد محدودیت توسط تریگرها برای یکپارچگی داده

فصل پنجم:تعیین رابطه،دیاگرام و شاخصها
1) ساختارهای ذخیره سازی و شاخصها در SQL Server
2) انواع شاخص و پیمودن شاخص
3) ایجاد شاخص ها
4) ایجاد شاخص های XML
5) ایجاد شاخص با table Designer
6) ایجاد ایندکس به وسیله object explorer
7) حذف شاخص ها و استفاده از tuning Advisor و نگه داری شاخص ها
8) تعیین رابطه بین جدول ها
9) نمودار رابطه پایگاه داده
10) آشنایی و مرور مفاهیم Performance Tuning
11) نحوه ایجاد Column Stored Index در SQL Server 2014

فصل ششم:دستوراتT-SQL
1) دستورات اولیه T-SQL
2) دستور s elect و قسمت Form
3) بررسی عبارت where
4) بررسی عبارت order by
5) گروه بندی داده ها به وسیله group by
6) توابع جمعی یا Aggregative
7) قرار دادن شرط در گروه ها با استفاده از having
8) خروجی XML و گزاره های distinct و All
9) اضافه کردن داده ها با استفاده از دستور insert
10) عبارت insert Into … select
11) تغییر در مقادیر ستونها توسط دستور update
12) بررسی دستور delete
13) جداول موقت
14) بررسی Top، خروجی DML، WaitFor و مدیریت صرف نظر از تراکنش

فصل هفتم:انواع دستورات join
1) بررسی مفاهیم join
2) بررسی Inner join
3) امتحان یک join ساده
4) امتحان join های پیچیده تر
5) بررسی Outer join
6) دیدن دو طرف با Full join ها و آشنایی با Cross join
7) بررسی union ، INTERSECT،EXCEPT

فصل هشتم:آشنایی با View
1) بررسی مفهوم View
2) دیدگاه ها به عنوان فیلتر
3) دیدگاه های پیچیده تر
4) توابع Date Add ، Convert و استفاده از دیدگاه برای تغییر تاریخ
5) بررسی with check option و ویرایش دیدگاه به وسیله T-SQL
6) ایجاد و ویرایش دیدگاه ها در Management Studio
7) رمزگذاری دیدگاه ها و مقید سازی به الگو
8) شبیه کردن دیدگاه به یک جدول با View-metadata و بررسی دیدگاه های شاخص دار

فصل نهم: کنترل اجرای برنامه
1) متغیرها
2) بلوک و پردازش شرطی
3) دستور case
4) دستور GoTo
5) حلقه ها ، دستور break و continue
6) دستورات Try-catch و مدیریت خطاها و دستورات Transaction
7) Debug کردن اسکریپت

فصل دهم: کرسر (Cursor)
1) آشنایی با کرسرها
2) استفاده و ساخت کرسرها
3) کارکردن با سطرها از طریق یک کرسر
4) گرفتن سطرها با تعیین محل دقیق و نسبی و استفاده از کرسر Firehose
5) به روز در آوردن و حذف کردن سطرها با یک کرسر
6) بررسی وضعیت کرسرهای T-SQL

فصل یازدهم: روالهای ذخیره شده (Stored procedure)
1) اشنایی با رویه های ذخیره شده
2) استفاده از رویه های ذخیره شده
3) استفاده از Object Explorer با رویه های ذخیره شده
4) ساختن رویه های ذخیره شده ساده
5) ساخت یک Sp با یک پارامتر ورودی
6) ساخت Sp و تعیین مقدار پیش فرض پارامترها
7) ساخت SP با پارامتر خروجی
8) ساخت SP با یک مقدار بازگشتی

فصل دوازدهم: آشنایی با تریگر
1) آشنایی با تریگرها
2) ایجاد تریگرها
3) تغییر و حذف و مدیریت تریگرها
4) توسعه و بهبود DDL برای Trigger ها در SQL Server
5) استفاده از تریگر برای محدود کردن عمل alter و drop

فصل سیزدهم: آشنایی با توابع
1) توابع در SQL Server
2) توابع سیستمی
3) توابع سیستمی مرتبط با نوع داده تاریخ و ساعت، Geometry، Geography
4) ساختن توابع اسکالر
5) ایجاد توابع جدولی
6) نحوه استفاده از توابع سفارشی کاربر
7) توابع بازگشتی(تکنولوژی CTE)

فصل چهاردهم: آشنایی با امنیت در SQL Server
1) بررسی مفاهیم امنیت در SQl Server
2) تعیین ترفندهای امنیتی در ویندوز
3) تعریف User در دو سطح ویندوز و SQL Server
4) تعریف Role برای User
5) تغییر دسترسی کاربر و مشاهده کاربران پایگاه داده
6) آشنایی با Database Scheme و اتصال به SQL Server
7) بررسی دسترسی های User
8) مشاهده ، تعریف و بررسی رولها

فصل پانزدهم: بررسی Query های پیشرفته
1) ایجاد زیر Query ها
2) ایجاد Full Text Index ، Full Text Catalog و Full text Search
3) عملگر PIVOT ، تابع Row-Number و دستور Output
4) آشنایی با توابع Rank ، Denserank و NTILE
5) عبارت Grouping sets،Cube و Rollup
6) پارامترهای Table Type، Table-Valued سازنده Table Value
7) عبارت Merge
8) ستونهای پراکنده یا Sparse
9) بررسی قابلیت پارتیشن بندی در آرشیو جداول بانک های اطلاعاتی SQL Server
10) استفاده از قابلیت پارتیشن بندی

فصل شانزدهم: روشهای تولید Job و Backup
1) نحوه Back up گرفتن
2) تنظیم زمانبندی Back up گیری و آشنایی با SQl Server Agent
3) تعریف Job
4) ایجاد زمانبندی برای Job
5) مشاهده پایان اجرا و خطاهای Job
6) ارسال خطا به کاربران
7) آشنایی با دستورات Import ، Export و Restore
8) آشنایی و بررسی SQL Server Profiler

فصل هفدهم: یکپارچگی XML
1) آشنایی با XML و نوع داده XML طبیعی و ایجاد جدول با آن
2) آشنایی با انواع داده XML نوع دار قوی و رجیستر کردن طرح واره و ارتباط ستون ها باآن
3) بازیابی یک طرح واره XML رجیستر شده
4) آشنایی با متدهای نوع داده XML
5) ایندکس های XML
6) بررسی بخش For XML
7) تولید طرح واره XSD درون برنامه ای
8) بررسی کلمه کلیدی Open XML
9) Analysis Server و دیدگاه های کاتالوگ XML سیستم

فصل هجدهم: ویژگی های جدید SQL Server 2014
1) معرفی کلی تغییرات SQL Server 2014
2) معرفی نسخه جدید SQL Server 2014 و بهبود عملکرد آن
3) معرفی ویژگی Always on failover Cluster Instances(FCI) و بهبود فرآیند Backup
4) بررسی چند قابلیت بهبود یافته در SQL Server 2014
5) بررسی بهبود امنیت در SQL Server 2014
6) معرفی نسخه های مختلف SQL Server 2014

فصل نوزدهم: ایجاد جداول بهینه شده توسط قابلیت In-Memory OLTP
1) معرفی قابلیت In-Memory OLTP
2) معماری و اصول In-Memory OLTP
3) مفاهیم و اصطلاحات In-Memory OLTP
4) سخت افزارو نرم افزارهای مورد نیاز برای جداول بهینه شده و موارد استفاده از In-Memory OLTP
5) انتقال برنامه ها و جامعیت با In-Memory OLTP 
6) استفاده ازMemory Optimization Advisor برای انتقال داده ها از جداول روی دیسک ها و تحلیل نتایج
7) استفاده از In-Memory OLTP
8) اجرای کوئری ها برای نمایش عملکرد با استفاده از جداول بهینه شده

آموزش اس كيو ال سرور 2014 - SQL Server 2014

مشخصات كلي
زمان آموزش: 18 ساعت
مباحث كليدي آموزش: ♦آموزش برپایه انجام تمرينات عملی ♦ویژگی های جدید SQL Server 2014
آموزش نصب و فعال سازي نرم افزار : دارد
مثالهاي آموزشي : به همراه فايل مثالهاي آموزش داده شده در نرم افزار آموزشي
تمرينات عملي : آموزش بر پايه تمرينات عملي مي باشد.
شيوه آموزش : مالتي مديا
سطح آموزش : مقدماتي تا پيشرفته
زبان آموزش : فارسي
نرم افزارهاي مورد نياز آموزش: نرم افزار SQL Server 2014
خريد دانلودي
روش دريافت : دانلود محصول بلافاصله پس از پرداخت آنلاين
تخفيف : 40%
محتويات فايل: فيلم آموزشي + فايل مثالهاي آموزشي + Database هاي آموزشي
حجم فايل: 917 مگابایت
كيفيت ويدئو : (Mpeg-4 Compressed) HD - فشرده سازي انحصاري داتيس
نحوه دريافت لينك دانلود : لينك دانلود در پنل كاربر در فروشگاه و ارسال لينك دانلود به ايميل كاربر
تعداد دفعات دانلود : تعداد دفعات دانلود 3 مرتبه مي باشد.
مدت زمان اعتبارلينك دانلود : مدت زمان اعتبار لينك هاي دانلود 72 ساعت از زمان اولين دانلود مي باشد.
نحوه پرداخت : پرداخت آنلاين از طريق كارتهاي عضو شتاب
قيمت: 21,000 تومان
خريد بسته
روش دريافت : 1. ارسال با پيك | 2. ارسال با پست
تخفيف : 20%
محتويات بسته: فيلم آموزشي + فايل مثالهاي آموزشي + Database هاي آموزشي + نرم افزار Microsoft SQL Server 2014 (نسخه 32 و 64 بیتی)
تعداد DVD : DVD 2
كيفيت ويدئو : FULL HD
نحوه پرداخت : پرداخت آنلاين از طريق كارتهاي عضو شتاب
قيمت: 28,000 تومان
ارسال با پيك
روش دريافت : تحويل درب منزل از پيك
مدت زمان تحويل : محصول خريداري شده توسط الوپيك هر روز از ساعت 18 الي 21 ارسال مي گردد.(فقط شهر تهران)
ارسال با پست
روش دريافت : تحويل درب منزل از مامور پست - مرسولات همه روزه (بجز ايام تعطيل) به اداره پست تحويل مي گردد.
مدت زمان تحويل : بنا به مقصد سفارش بین 2 الي 4 روز كاري مي باشد.
مشخصات شناسنامه اي اثر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)
شماره شناسنامه اثر: 8-13394-045099
نام فارسی: آموزش اس کیو ال سرور 2014
نام لاتین: SQL Server 2014
تاریخ صدور/تمدید: 1393/09/08
مخاطب اثر : بزرگسالان
نوع و موضوع اثر : چند رسانه ای (آموزشی) / رایانه
تولید و مالك اثر : شرکت آموزشي آریان افزار رایان داتیس
ناشر اثر : موسسه فرهنگی پایا نرم افزارگستر مهرگان
سیستم عامل مورد نیاز: Windows 7
اصالت اثر : جهت اطمینان از اصالت اثر به سایت www.Saramad.ir مراجعه نمایید.
برند: داتيس - مهرگان
کد محصول: 111

فيلم آموزشي رايگان آموزش اس كيو ال سرور 2014 - SQL Server 2014


 

 

نظرات کاربران درباره آموزش اس كيو ال سرور 2014 - SQL Server 2014

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد آموزش اس كيو ال سرور 2014 - SQL Server 2014 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره آموزش اس كيو ال سرور 2014 - SQL Server 2014

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با آموزش اس كيو ال سرور 2014 - SQL Server 2014

آموزش Sql Server 2014 داتيس آموزش اس كيو ال سرور داتيس فيلم آموزشي رايگان SQL Server فيلم آموزشي SQL Server 2014 توابع جمعی یا Aggregative آشنایی با View کرسر Cursor SQL Server Stored procedure در SQL تریگر Trigger Sql Server توابع در sql server امنیت در SQL Server Pivot Rank Denserank NTILE تولید Job و Backup یکپارچگی XML دستورات DDL و DML آموزش SQL SERVER رایگان دستورات TSQL انواع دستورات join قابليت In Memory OLTP Agent Agent Template Browser Query ANSI_Nulls Attach کردن پایگاه داده Bulk Logge Copy Only Create Procedure Databases Declare Detach کردن Distribution Agent ER Identity Inline Table Inner Join Left – Right Outer Join Linked Server Log Backup Log Reader Agent Merge Agent Multi statement table NoCount Object Explorer QEOTED_Idenifier Query Editor Relationsheep Replication Security Server Object Snapshot Agent sql server sqlserver2014 SSMS Stored procedure synonym SQL Transactional View Designer اتصالات بین جداول ارتباطات بین موجودیت ها ​اس.کیو.ال 2014 اعتبار سنجی انواع داده در SQL Server ایجاد پایگاه داده ایجاد مقادیر بروز رسانی داده های جداول پرس و جو پشتیان گیری پیکربندی سرور توابع توابع سیستمی توزیع داده ها توزیع کننده چند به چند حذف جدول دستور Select سرور ناشر سرورهای متصل صفت ID فایل استریم کلید اصلی کلید خارجی مدل رابطه ای مدیریت پایگاه داده مدیریت داده ها مفهوم کلید مفهوم ناشر موجودیت نمودار ER یک به چند یک به یک ‪INDEX‬‬ در SQL Server ‫‪LEFT‬‬ ‫‪JOIN‬‬ در SQL Server Query ها در SQL Server ‪RIGHT‬‬ ‫‪JOIN‬‬ در SQL Server sql server Structured Query Language آشنایی با پرس و جو استفاده از ‫‪Alias‬‬ در SQL انواع ‫‪JOIN‬‬ در SQL انواع داده در SQL ایجاد پایگاه داده در SQL Server ایجاد جدول در SQL Server توابع کار با رشته ها در SQL Server توابع کاربردی در SQL Server توابع محاسباتی در SQL Server توابع مدیریت تاریخ در SQL Server جبر رابطه ای حذف View در SQL Server دستور Group By در SQL Server دستور HAVING در SQL Server دستور LIKE در SQL Server دستور SELECT DISTINC در SQL Server دستور SELECT در SQL Server دستور TOP در SQL Server دستور UNION All در SQL Server دستور UNION در SQL Server دستورهای مدیریت پایگاه داده عملگر BETWEEN در SQL Server فیلد AUTO INCREMENT کار با Query ها در SQL Server کار با ‫‪View‬‬ ها در SQL Server نحوه به روزرسانی View در SQL Server Cursor در SQL sql server اجرای موفق یک تراکنش در SQL اجرای ناموفق یک تراکنش در SQL اس کیو ال سرور امنیت در SQL انتقال اطلاعات از یک جدول به جدولی در SQL بارگذاری داده ها در SQL بارگیری داده ها در SQL پشتیبان گیری اتوماتیک در SQL تراکنش ها در SQL تنظیمات لازم در SQL دستور if در SQL دستور while در SQL دستورات شرطی در SQL رمزگذاری داده ها در SQL رمزگذاری در SQL رمزگشایی داده ها در SQL کارگیری SQL در شبکه های محلی کارگیری SQL در شبکه های وب نقش Catch در مدیریت استثناها نقش Delete در تریگر نقش Inserted در تریگر نقش Throw در مدیریت استثناها نقش Try در مدیریت استثناها ACID Properties of Transactions ADVANCED TOPICS Association rules Authorization Checkpointing Classification Clustering Commit Protocols Concurrency Control Conflict in Transactions Conflict Serializability Cost Factors Cost Optimizer Crawling and Indexing the Web Data Mining DATA STORAGE AND QUERYING Data Warehousing Database Buffering Deadlock Deadlock Prevention Design of Parallel Systems Distributed Databases Distributed Query Processing Distributed Transactions Estimating Cost Failure Class Granting of Privileges Heterogeneous Distributed Databases Heuristic optimization Indexes Information Retrieval Locks Log Recovery Making expressions simpler Methods to Ensure Serializability Multimedia Databases ODL Parallel Databases Precedence Graph Query Tree Real Time Transaction Systems Recovery Algorithm Recovery System Relational Algebra Translation Relevance Using Hyperlinks Routing and Query Processing Serializability Standardization Storage and File Structure Time in Databases XML احراز هویت ارتباط با استفاده از لینک ها ارتباطات و وابستگی های اجزای پرس و جو استاندارد سازی استنتاج در پایگاه داده ها اعطای امتیاز الگوریتم های ترمیم امتیازات در SQL Server امنیت پایگاه داده امنیت و تعاریف آن انبار داده اندیس گذاری انواع خرابی ها بازیابی اطلاعات بافر پایگاه داده بانک اطلاعاتی شی گرا برخورد در تراکنش ها برنامه های کاربردی XML Applications بن بست بهینه سازی اکتشافی بهینه سازی هزینه ها پایگاه داده استنتاجی پایگاه داده توزیع شده پایگاه داده توزیع شده ناهمگن پایگاه داده های چندرسانه ای ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪﻩ پروتوکل های پذیرش پیاده سازی بانک اطلاعات شی گرا و معایب آن تاریخچه پایگاه داده استنتاجی ﺗﺮﺍﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪه تراکنش چیست؟ Transaction Concept تشخیص سریالی پذیری در برخورد تعریف پایگاه داده استنتاجی تنظیم عملکرد Performance Tuning جلوگیری از بن بست حل مشکلات همزمانی خواص تراکنش ها خوشه بندی داده کاوی داده کاوی و منبع داده درخت پرس و جو ذخیره سازی اطلاعات و پرس و جو ذخیره سازی و ساختار فایل رمز گذاری رویکرد زمان در پایگاه داده ساخت عبارات ساده ساختار XML Structure of XML Data سریالی پذیری سیستم های تراکنش بلادرنگ طبقه بندی طراحی بانک اطلاعاتی شی گرا طراحی سیستم های موازی فاکتورهای هزینه قفل گذاری قوانین انجمنی کنترل همزمانی و زمانبند ها گراف اولویت دار لغو مجوزها در SQL Server ﻣﺠﺎﺯ ﺷﻤﺎﺭی محاسبه هزینه ها مدیریت تراکنش ها TRANSACTION MANAGEMEN مدیریت ترمیم مسیریابی و پردازش جستجو معماری سیستم معیارهای عملکرد Performance Benchmarks مفهوم تراکنش در SQL مقدمه پایگاه داده های موازی مهمترين انواع انتزاع پيشنهادی درپژوهش های مختلف موضوعات پیشرفته نقش ها Roles نقطه بازرسی نمایه سازی وب پایگاه داده