كتاب Android Notes for Professionals

وضعیت موجودی: دانلود رايگـــان
10 رای
برند: GoalKicker

کتاب Android Notes for Professionals از Stack Overflow Documentation گردآوری شده است ، مطالب توسط افراد خوبي در Stack Overflow نوشته شده است.

QR

كتاب Android Notes for Professionals

درباره كتاب:

کتاب Android Notes for Professionals از Stack Overflow Documentation گردآوری شده است ، مطالب توسط افراد خوبي در Stack Overflow نوشته شده است.


Table of Contents

 1. Getting started with Android
 2. Android Studio
 3. Instant Run in Android Studio
 4. TextView
 5. AutoCompleteTextView
 6. Autosizing TextViews
 7. ListView
 8. Layouts
 9. ConstraintLayout
 10. TextInputLayout
 11. CoordinatorLayout and Behaviors
 12. TabLayout
 13. ViewPager
 14. CardView
 15. NavigationView
 16. RecyclerView
 17. RecyclerView Decorations
 18. RecyclerView onClickListeners
 19. RecyclerView and LayoutManagers
 20. Pagination in RecyclerView
 21. ImageView
 22. VideoView
 23. Optimized VideoView
 24. WebView
 25. SearchView
 26. BottomNavigationView
 27. Canvas drawing using SurfaceView
 28. Creating Custom Views
 29. Getting Calculated View Dimensions
 30. Adding a FuseView to an Android Project
 31. Supporting Screens With Different Resolutions, Sizes
 32. ViewFlipper
 33. Design Patterns
 34. Activity
 35. Activity Recognition
 36. Split Screen / Multi-Screen Activities
 37. Material Design
 38. Resources
 39. Data Binding Library
 40. SharedPreferences
 41. Intent
 42. Fragments
 43. Button
 44. Emulator
 45. Service
 46. The Manifest File
 47. Gradle for Android
 48. FileIO with Android
 49. FileProvider
 50. Storing Files in Internal & External Storage
 51. Zip file in android
 52. Unzip File in Android
 53. Camera and Gallery
 54. Camera 2 API
 55. Fingerprint API in android
 56. Bluetooth and Bluetooth LE API
 57. Runtime Permissions in API-23 +
 58. Android Places API
 59. Android NDK
 60. DayNight Theme (AppCompat v23.2 / API 14+)
 61. Glide
 62. Dialog
 63. Enhancing Alert Dialogs
 64. Animated AlertDialog Box
 65. GreenDAO
 66. Tools Attributes
 67. Formatting Strings
 68. SpannableString
 69. Notifications
 70. AlarmManager
 71. Handler
 72. BroadcastReceiver
 73. UI Lifecycle
 74. HttpURLConnection
 75. Callback URL
 76. Snackbar
 77. Widgets
 78. Toast
 79. Create Singleton Class for Toast Message
 80. Interfaces
 81. Animators
 82. Location
 83. Theme, Style, Attribute
 84. MediaPlayer
 85. Android Sound and Media
 86. MediaSession
 87. MediaStore
 88. Multidex and the Dex Method Limit
 89. Data Synchronization with Sync Adapter
 90. PorterDuff Mode
 91. Menu
 92. Picasso
 93. RoboGuice
 94. ACRA
 95. Parcelable
 96. Retrofit2
 97. ButterKnife
 98. Volley
 99. Date and Time Pickers
 100. Localized Date/Time in Android
 101. Time Utils
 102. In-app Billing
 103. FloatingActionButton
 104. Touch Events
 105. Handling touch and motion events
 106. Detect Shake Event in Android
 107. Hardware Button Events/Intents (PTT, LWP, etc.)
 108. GreenRobot EventBus
 109. Otto Event Bus
 110. Vibration
 111. ContentProvider
 112. Dagger 2
 113. Realm
 114. Android Versions
 115. Wi-Fi Connections
 116. SensorManager
 117. ProgressBar
 118. Custom Fonts
 119. Getting system font names and using the fonts
 120. Text to Speech(TTS)
 121. Spinner
 122. Data Encryption/Decryption
 123. OkHttp
 124. Handling Deep Links
 125. Crash Reporting Tools
 126. Check Internet Connectivity
 127. Creating your own libraries for Android applications
 128. Device Display Metrics
 129. Building Backwards Compatible Apps
 130. Loader
 131. ProGuard - Obfuscating and Shrinking your code
 132. Typedef Annotations: @IntDef, @StringDef
 133. Capturing Screenshots
 134. MVP Architecture
 135. Orientation Changes
 136. Xposed
 137. PackageManager
 138. Gesture Detection
 139. Doze Mode
 140. Colors
 141. Keyboard
 142. RenderScript
 143. Fresco
 144. Swipe to Refresh
 145. Creating Splash screen
 146. IntentService

 

كتاب Android Notes for Professionals

مشخصات كلي
موضوع: برنامه نويسي
سطح كتاب : Beginners
زبان كتاب : انگليسي
حجم فايل: 10.79MB
فرمت فايل : PDF
پسورد فايل فشرده: datissoftware.ir
مشخصات كتاب الكترونيكي
مولف: GoalKicker.com
ناشر: GoalKicker.com
تعداد صفحات: 1329
تاريخ و نوبت چاپ: December 2, 2018
برند: GoalKicker
کد محصول: 237

نظرات کاربران درباره كتاب Android Notes for Professionals

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد كتاب Android Notes for Professionals نظر می دهد.

ارسال نظر درباره كتاب Android Notes for Professionals

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.